Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hotărâri

Acest articol a fost editat în februarie 16th, 2021 la 08:03 pm

2021

Hotărârea Nr. X din XX.YY.ZZZZ

Hotărârea Nr. X din XX.YY.ZZZZ

Hotărârea Nr. X din XX.YY.ZZZZ

Hotărârea Nr. X din XX.YY.ZZZZ

2020

» HCL nr. 1 10.01.2020

» HCL nr. 2 10.01.2020

» HCL nr. 3 10.01.2020

» HCL nr. 4 10.01.2020

» HCL nr. 5 10.01.2020

» HCL nr. 6 10.01.2020

» HCL nr. 7 10.01.2020

» HCL nr. 8 10.01.2020

» HCL nr. 9 10.01.2020

» HCL nr. 10 25.02.2020

» HCL nr. 11 25.02.2020

» HCL nr. 12 25.02.2020

» HCL nr. 13 16.03.2020

» HCL nr. 14 12.03.2020

» HCL nr. 15 16.03.2020

» HCL nr. 16 16.03.2020

» HCL nr. 17 12.03.2020

» HCL nr. 18 16.03.2020

» HCL nr. 19 16.03.2020

» HCL nr. 20 16.03.2020

» HCL nr. 21 16.03.2020

» HCL nr. 22 16.03.2020

» HCL nr. 23 16.03.2020

» HCL nr. 24 16.03.2020

» HCL nr. 25 16.03.2020

» HCL nr. 26 16.03.2020

» HCL nr. 27 16.03.2020

» HCL nr. 28 16.03.2020

» HCL nr. 29 16.03.2020

» HCL nr. 30 16.03.2020

» HCL nr. 31 16.03.2020 » HCL nr. 32 16.03.2020 » HCL nr. 33 16.03.2020 » HCL nr. 34 06.04.2020 » HCL nr. 35 06.04.2020 » HCL nr. 36 06.04.2020 » HCL nr. 37 06.04.2020 » HCL nr. 38 11.05.2020 » HCL nr. 39 11.05.2020 » HCL nr. 40 11.05.2020 » HCL nr. 41 11.05.2020 » HCL nr. 42 11.05.2020 » HCL nr. 43 11.05.2020 » HCL nr. 44 11.05.2020 » HCL nr. 45 11.05.2020 » HCL nr. 46 27.05.2020 » HCL nr. 47 27.05.2020 » HCL nr. 48 27.05.2020 » HCL nr. 49 27.05.2020 » HCL nr. 50 27.05.2020 » HCL nr. 51 27.05.2020 » HCL nr. 52 27.05.2020 » HCL nr. 53 27.05.2020 » HCL nr. 54 27.05.2020 » HCL nr. 55 27.05.2020 » HCL nr. 56 27.05.2020 » HCL nr. 57 03.08.2020 » HCL nr. 58 03.08.2020 » HCL nr. 59 03.08.2020 » HCL nr. 60 03.08.2020 » HCL nr. 61 03.08.2020 » HCL nr. 62 03.08.2020 » HCL nr. 63 03.08.2020 » HCL nr. 64 03.08.2020 » HCL nr. 65 03.08.2020 » HCL nr. 66 03.08.2020 » HCL nr. 67 03.08.2020 » HCL nr. 68 03.08.2020 » HCL nr. 76 10.11.2020 » HCL nr. 77 10.11.2020 » HCL nr. 78 10.11.2020 » HCL nr. 79 16.11.2020 » HCL nr. 80 16.11.2020 » HCL nr. 81 16.11.2020 » HCL nr. 82 16.11.2020 » HCL nr. 83 16.11.2020 » HCL nr. 84 16.11.2020 » HCL nr. 85 16.11.2020 » HCL nr. 86 16.11.2020 » HCL nr. 87 16.11.2020 » HCL nr. 88 23.11.2020 » HCL nr. 89 23.11.2020 » HCL nr. 90 23.11.2020 » HCL nr. 91 23.11.2020 » HCL nr. 92 23.11.2020 » HCL nr. 93 23.11.2020 » HCL nr. 94 23.11.2020 » HCL nr. 95 23.11.2020 » HCL nr. 96 23.11.2020 » HCL nr. 97 23.11.2020 » HCL nr. 98 23.11.2020 » HCL nr. 99 23.11.2020 » HCL nr. 100 23.11.2020 » HCL nr. 101 23.11.2020 » HCL nr. 102 23.11.2020 » HCL nr. 103 23.11.2020 » HCL nr. 104 23.11.2020 » HCL nr. 105 23.11.2020 » HCL nr. 106 23.11.2020 » HCL nr. 107 23.11.2020 » HCL nr. 108 23.11.2020 » HCL nr. 109 26.11.2020 » HCL nr. 110 26.11.2020 » HCL nr. 111 02.12.2020 » HCL nr. 112 08.12.2020 » HCL nr. 113 08.12.2020 » HCL nr. 114 08.12.2020 » HCL nr. 115 08.12.2020

» HCL nr. 116 08.12.2020

» HCL nr. 117 08.12.2020

» HCL nr. 118 08.12.2020

» HCL nr. 119 08.12.2020

» HCL nr. 120 08.12.2020

» HCL nr. 121 08.12.2020

» HCL nr. 122 08.12.2020

» HCL nr. 123 08.12.2020

» HCL nr. 124 08.12.2020

» HCL nr. 125 08.12.2020

» HCL nr. 126 08.12.2020

» HCL nr. 127 08.12.2020

» HCL nr. 128 08.12.2020

» HCL nr. 129 08.12.2020

» HCL nr. 130 08.12.2020

2019

2018

2017

» HCL nr. 118 29.11.2017 privind aprobarea proiectului cu reteaua scolara pe raza comunei Teremia Mare, incepand cu anul scolar 2018-2019 » HCL nr. 119 28.11.2017 privind aprobarea Statutului comunei Teremia Mare » HCL nr. 29 23.08.2017 privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Teremia Mare pe anul 2017 » HCL nr. 77 12.07.2017 privind unele precizari in contractele de concesiuni incheiate cu crescatorii de animale » HCL nr. 78 12.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 62 27.09.2016 […] » HCL nr. 79 28.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2017, varianta II » HCL nr. 82 28.07.2017 privind conferirea titlului de Cetatean de onoare al comunei Teremia mare domnului Hans-Gunthe Schmidt » Anexa la HCL nr. 121 29.11.2017 » HCL nr. 92 28.08.2017 privind incheierea contractelor de concesiune in conformitate cu prevederile HG. nr. 884 2014 […] » HCL nr. 120 28.11.2017 privind realizarea investitiilor necesare dezvoltarii comunei Teremia Mare » HCL nr. 121 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarului […] » Regulament privind organizarea si functionarea Consiliului Local al comunei Teremia Mare, judetul Timis » HCL nr. 84 29.09.2017 privind salarizarea presonalului platit din bugetul local al comunei Teremia Mare » HCL nr. 85 29.09.2017 privind aprobarea modificarii si completarii Listei obiectivelor de investitii pe anul 2017 […] » HCL nr. 86 29.09.2017 privind aprobarea semnalizarii rutiere si amplasarea de semne de circulatie in comuna Teremia Mare » HCL nr. 89 29.09.2017 privind declansarea proceduri legale de dezbaterea succesiuniilor vacante si acceptarea acestora sub beneficiu de inventar in numele comunei Teremia mare, domeniul privat » HCL nr. 90 28.08.2017 privind stabilirea suprafetelor de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru consultarea unei locuinte proprietate personala potrivit prevederilor Legii nr. 15 2003 » HCL nr. 104 privind aprobarea de principiu pentru achizitionarea imobilului cu nr. 297 din Localitatea Nerau » HCL nr. 105 25.10.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 16 27.02.2017 […] » HCL nr. 106 25.10.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 18 27.02.2017 […] » HCL nr. 107 25.10.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 19 27.02.2017 […]

2016

» Anexa nr. 3 la HCL nr. 33 18.08.2016 » Anexa nr. 4 la HCL nr. 33 18.08.2016 » HCL nr. 28 14.07.2016 privind concesionarea terenului inscris in CF nr. 400217 nr. cadastral 2495 508 d 76 din localitatea Teremia Mare avand nr. postal 232 » HCL nr. 29 14.07.2016 privind incheierea actului notarial de transferare a dreptului de proprietate asupra imobilului – casa cu nr. 249 din localitatea Teremia Mica » HCL nr. 30 14.07.2016 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de vanzare-cumparare a locuintei in rate lunare nr. 1062 din 22 august 1996 » HCL nr. 32 19.08.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016 varianta V » HCL nr. 65 28.10.2016 privind aprobarea modificarii si completarii listei obiectivelor de investitii pe anul 2016 […] » II. Legea nr. 117 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare » HCL – privind aprobarea casarii mijlocului fix denumit buldoexcavator pe sine si valorificarea confomitate cu prevederile legale impreuna cu celelalte obiecte de inventar; mijloace fixe, pot fi intrebui » HCL – privind atribuirea a folosintei cu titlul gratuit a terenului ocupat de foraj piezometric […] » HCL – privind desemnarea reprezentantului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis – ADID Timis » HCL – privind executarea lucrarilor de cadastru in privinta unor parcele aflate […] » HCL – privind luarea masurii impotriva degradarii, distrugerii bunurilor realizate […] » HCL – privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la schimbarea destinatiei imobilului […] » HCL – privind respingerea proiectului de hotarare de contractarea unui expert pentru efectuarea raportului de evaluare a imobilului denumit Microferma in vederea vanzarii imobilului » HCL nr. 26 14.07.2016 privind aprobarea repararii trotuarului si a podetului apartinand domeniului public din fata imobilului cu nr. 219 din localitatea Teremia Mare » HCL nr. 27 14.07.2016 privind incheierea actului notarial de transferare a dreptului de proprietate asupra imobilului – casa cunr. 319 din localitatea Teremia Mica » Proces Verbal – incheiat la sedinta ordinara a Consiliului Local Teremia Mare – 28.01.2016 » Anexa2 – HCL nr. 23 28.01.2016 » Anexa3 – HCL nr. 23 28.01.2016 » HCL – privind amplasarea CRUCII DIN LEMN pe domeniul public in fata Bisericii Catolice […] » HCL – privind aprobarea transmiterii in patrimoniul Scolii GImnaziale microbuzului scolar » HCL nr. 24 28.01.2016 privind aprobarea inventarului patrimoniului comunei Teremia Mare la data de 31 decembrie 2015 » HCL nr. 25 14.07.2016 privind concesionarea terenului inscris in CF nr. 402104 nr. cadastral 2495 508 d 110 h 2 65 din localitatea Teremia Mare avand nr. pistal 891 » HCL nr. 25 28.01.2016 privind functionarea unitatii scolare de pe raa comunei Teremia Mare incepand cu anul scolar 2016-2017 » Proces verbal – incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului Local Teremia Mare – 19.11.2015 » Raport de activitate – al consilierului local Mixich Dan Ioan » Anexa – HCL nr. 19 28.02.2016 » Anexa – HCL nr. 23 28.01.2016 » HCL nr. 19 14.07.2016 privind revocarea unor hotarari adoptate de catre Consiliul Local Teremia Mare » HCL nr. 20 14.07.2016 privind revocarea HCL nr. 29 2016 adoptata in sedinta ordinara din data de 17.02.2016 de catre Consiliul Local Teremia Mare » HCL nr. 20 28.01.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2015 » HCL nr. 21 14.07.2016 oruvubd respingerea platii facturii emise de catre firma prestatoare de paza SC. D.A.L. SECURITY SRL » HCL nr. 21 28.01.2016 privind aprobarea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2015 » HCL nr. 22 28.01.2016 privind aprobarea imprumutului din fondul de rulment, provenit din activitati finantate integral din venituri proprii » HCL nr. 23 28.01.2016 privind aprobarea Bugetului local al comunei Teremia Mare pe anul 2016 » Anexa nr. 1 la HCL nr. 11 14.07.2016 » HCL nr. 10 14.0.2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016 varianta IV » HCL nr. 11 14.07.2016 privind aprobarea modificarii si completari listei obiectivelor de investitii pe anul 2016 – anexa nr. 3 la HCL nr. 23 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 » HCL nr. 12 14.07.2016 privind stabilirea si modul de plata a indemnizatiei consilierilor locali » HCL nr. 13 14.07.2016 privind reprezentarea Primarului U.A.T. Teremia Mare, si a Consiliului Local Teremia Mare in instantele de judecata respectiv revocarea hotararii anterioare » HCL nr. 14 14.07.2016 privind modificarea statului de functii prin transformarea unor posturi a personalului contractual » HCL nr. 16 14.07.2016 privind stabilirea suprafetelor de teren pentru plantarea puietilor de plop cenusiu in vederea reconditionarii habitatelor prielnice pentru specia protejata Dumbraveanca » HCL nr. 18 14.07.2016 privind desemnarea unui consilier local sa faca parte din Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale Teremia Mare » HCL nr. 19 28.01.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului cu functii de demnitate publica […] » Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 06.07.2016 » Anexa nr. 1 la HCL nr. 9 06.07.2016 » HCL nr. 2 22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali, 2 » HCL nr. 3 22.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului local, 2 » HCL nr. 3 22.06.2016 privind declararea constituirii Consiliului local » HCL nr. 4 22.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta » HCL nr. 5 22.06.2016 privind alegerea viceprimarului » HCL nr. 6 30.06.2016 privind validarea d-lui Coman George-Daniel in functia de consilier local al Comunei Teremia Mare » HCL nr. 7 30.06.2016 privind validarea d-lui Mixich Dan Ioan in functia de consilier local al Comunei Teremia Mare » HCL nr. 8 06.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Teremia Mare » HCL nr. 9 06.07.2016 privind Comisiile de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Teremia Mare » Anexa 1 la Regulament privind organizarea si functionarea Consiliului Local al comunei Teremia Mare, judetul Timis » Anexa 2 la Regulament privind organizarea si functionarea Consiliului Local al comunei Teremia Mare, judetul Timis » HCL nr. 1 22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare » HCL nr. 1 28.01.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 120 11.12.2015 […] » HCL nr. 2 22.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali » HCL nr. 2 28.01.2016 privind functionarea unitatilor scolare de pe raza comunei Teremia Mare incepand cu anul scolar 2016-2017 » Anexa nr. 1 la HCL nr. 94 28.12.2016 » Anexa nr. 2 la HCL nr. 94 28.12.2016 » HCL nr. 94 28.12.2016 privind modalitatea de repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ al comunei Teremia Mare Mare » HCL nr. 95 28.12.2016 privind modificarea si completarea HCL nr. 62 27.09.2016 de aprobarea Agendei Culturale pe anul 2017 » Anexa la HCL nr. 90 28.12.2016 » Anexa nr. 1 la HCL nr. 65 28.10.2016 » HCL nr. 68 28.10.2016 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Teremia Mare, judetul Timis » HCL nr. 71 28.10.2016 privind amenajarea stradala prin plantarea de arbusti ornamentali si trandafiri » HCL nr. 77 29.11.2016 privind aprobarea initierii demersurilor in vederea reclasificarii drumului comunal DC Nerau-Dudestii Vechi in drum judetean » HCL nr. 89 28.12.2016 privind insusirea Registrului Local al Spatiilor Verzi pentru domeniul public al comunei Teremia mare » HCL nr. 90 28.12.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Teremia Mare pentru anul 2017 » HCL nr. 91 28.12.2016 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teremia Mare » HCL nr. 93 28.12.2016 privind inchirierea constructiei denumite Chiosc Alimentar pe terenul imprejmuit inscris in CF nr. 403174 nr. cadastral 403174 C1 proprietatea publica a comunei Teremia Mare » Anexa nr. 1 la HCL nr. 33 18.08.2016 » Anexa nr. 2 la HCL nr. 33 18.08.2016

2015

» Proces verbal – incheiat la sedinta ordinara a Consiliului local Teremia Mare – 01.09.2015 » Proces verbal – incheiat la sedinta extraordinara a Consiliului local Teremia Mare – 07.09.2015 » Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Teremia Mare in data de 20.10.2015 » Proces Verbal incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Teremia Mare in data de 10.11.2015 » HCL nr.112 11.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 varianta VI » HCL nr.111 19.011.2015 privind modificarea art.3 din HCL nr.96 07.09.2015 » HCL nr. 109 10.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016 » Anexa 4 la HCL nr. 109 10.11.2015 » Anexa 3 la HCL nr. 109 10.11.2015 » Proces verbal – incheiat la sedinta ordinara a Consiliului local Teremia Mare – 19.08.2015 » Anexa 2 la HCL nr. 109 10.11.2015 » Anexa 1 la HCL nr. 109 10.11.2015 » HCL nr.121 11.12.2015 privind concesionarea terenului inscris in CF nr.402070 […] » HCL nr.120 11.12.2015 privind aprobarea inchirierii unui spariu pe suprafata turnului de apa proprietatea comunei Teremia Mare […] » HCL nr.119 11.12.2015 privind amplasarea unui panou de informare pentru protejarea pasarii rapitoare migratoare denumite Vanurelul de seara pe domeniul public » HCL nr.118 11.12.2015 privind schimbarea titularului din contractul de inchiriere al locuintei aflate in administrarea Consiliului local Teremia Mare » HCL nr.117 11.12.2015 privind schimbarea titularului din contractul de inchiriere al locuintei aflate in administrarea Consiliului local Teremia Mare » HCL nr.116 11.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 varianta VII » HCL nr.115 11.12.2015 privind incheierea contractului de inchiriere a imobilului cu nr. postal 244 […] » HCL nr.114 11.12.2015 privind aprobarea imprumutului din fondul de rulment in anul 2016 privind plata salariilor din luna decembrie anul 2015 » HCL nr.113 19.11.2015 privind infiintarea Comisiei de Analiza si Verificare in conformitate cu art.54 alin.7, art.57 alin.9 din Legea nr. 215 2001 » Proces verbal – incheiat la sedinta ordinara a Consiliului local Teremia Mare – 22.06.2015 » Proces verbal – incheiat la sedinta ordinara a Consiliului local Teremia Mare – 20.07.2015

2013

2012