Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunțuri de achiziție

Fisa de date a achizitiei

I.1. Autoritatea contractanta

I.2. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

I.3. Sursa de finantare

II: Obiectul contractului

II.1. Descriere

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

III. Conditii specifice contractului

IV. Procedura

V. Criterii de calificare si selectie

VI. Elaborarea ofertei

VII. Criterii de atribuire

 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
VIII. Atribuirea contractului de achizitie publica

Informatii in corelatie cu pct. II.1.3; II.1.4; II.1.5. din Fisa de date a Achizitiei

IX. Conditii financiare impuse de contract

IX.1. Ajustarea pretului contractului      NU
IX.2. Garantia de buna executie a contractului      DA
IX.3. Cuantumul garantiei de buna executie      5%
Modul de constituire a garantiei de buna executie
Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor emise.

 

Anunt scoatere la licitatie publica spre inchiriere spatii comerciale si de productie

Proces verbal

Anunt licitatii 12.02.2016